• LSVB
  • LSVB

Supervisie

Supervisie is een methode van opleiden en deskundigheidsbevordering voor mensgerichte beroepen en functies, waarbij methodisch handelen in interacties tussen personen een belangrijk aspect van de beroepsuitoefening is. Het zelfstandig en problematiserend leren reflecteren, zowel over uzelf als beroepspersoon als op eigen praktijkervaringen en -handelen, staat daarin centraal. Dit leren in supervisie, in wisselwerking met de praktijk, maakt het zelfstandig voortzetten daarvan mogelijk, zodat autonome beroepsuitoefening kan worden bereikt. Supervisie wordt zowel individueel als in groepsverband gegeven.

Doel supervisie

Het doel van supervisie is dat de supervisant door zijn/haar werk te bespreken, leert om dit werk beter of anders te doen. Supervisie bevordert de reflectie op het functioneren in de werksituatie. De supervisor begeleidt de supervisant door condities te scheppen die het leren optimaal mogelijk maakt. Kortom, supervisie zal het persoonlijk functioneren verbeteren. De supervisant moet niet alleen handelen vanuit een impuls, maar zich ook bewust zijn waarom hij/zij zo handelt. De persoonlijke ontwikkeling in het werk staat hierbij centraal.

Vragen die medewerkers bezig kunnen houden zijn:
"Wie ben ik eigenlijk en hoe beïnvloedt dit mijn werk?"
"Ik ben altijd maar bezig met anderen een plezier te doen en vergeet mezelf?!"
ProGrow zorgt voor het begeleiden hierin door het vinden van antwoorden op deze vragen.

Het supervisietraject

Het supervisietraject bestaat uit een intakegesprek om de supervisievragen te verhelderen, evenals afspraken maken over het te volgen traject. Dan volgen er gemiddeld tien bijeenkomsten, waaronder een tussenevaluatie en een eindevaluatie, een keer in de twee weken van elk tenminste een uur afhankelijk van de situatie. Tijdens iedere bijeenkomst zorgt de supervisant voor een inbreng waarover zal worden gesproken. Het aantal bijeenkomsten is afhankelijk van het te volgen traject; individuele- of groepssupervisie.

Verslag

Van elke bijeenkomst wordt een reflectieverslag gemaakt zodat voor de supervisor duidelijk wordt wat de supervisant heeft geleerd van de voorgaande bijeenkomst. Indien schrijven niet makkelijk gaat, zal een andere manier moeten worden gevonden om te reflecteren.

Thema's die aan de orde kunnen komen zijn:
Onzekerheid, zelfvertrouwen, gevoel en emoties, schuldgevoel, eerlijkheid, liefde, aangevallen voelen, het uiten van gevoelens, socialisatie, uzelf accepteren, gewoontes, macht, conflicten, moeilijk gedrag, aandacht voor gedachten, afstand en nabijheid, motivatie, valkuilen, verlegenheid, assertiviteit, overtuigen, angst, eenzaamheid, positioneren.

Vertrouwelijk

In de supervisie(groep) moet vertrouwelijkheid worden verzekerd. Wat er tijdens supervisie wordt besproken, maar ook hoe de deelnemer binnen de supervisie functioneert, is iets waar niet op teruggekomen zal worden buiten het kader van de supervisie(groep) om, tenzij de deelnemer daarmee instemt.

Meer informatie over supervisie?

Vul dan het contactformulier in of bel naar ProGrow: 06 - 1776 0845.

De supervisor weet zich gehouden aan de code van geheimhouding van de Landelijke Vereniging Supervisie en Coaching (LVSC).