• LSVB
  • LSVB

Loopbaanbegeleiding

Doel loopbaanbegeleiding

Het doel van loopbaanbegeleiding is mensen te begeleiden die zich willen heroriënteren op hun loopbaanontwikkeling.

ProGrow begeleidt mensen in het maken van keuzes op het gebied van loopbaanontwikkeling, waarbij men wel toe moet zijn aan een verandering. Veel mensen komen voor twee of drie gesprekken om eens de mening van een professional te horen en kunnen daarna zelfstandig verder. Als men echter vastloopt, behoort een loopbaanbegeleidingstraject tot de mogelijkheden.

Loopbaanbegeleidingstraject

In overleg met de werkgever, indien van toepassing, en medewerker wordt een traject op maat gemaakt.
Het maatwerk wordt onder andere gebaseerd op:

  • Vakinhoudelijke interesses, wensen, motivatie en passies
  • Kwaliteiten en valkuilen
  • Opleidingen
  • Werkervaring
  • Persoonlijke omstandigheden

Op basis van deze gegevens wordt door ProGrow een plan van aanpak opgesteld, passend bij de situatie en start de heroriëntatie en bemiddeling. Tevens leidt het plan voor u tot een weloverwogen keuze voor uw toekomst.

De bijeenkomsten vinden eens per twee weken plaats waarbij onder andere persoonlijke effectiviteit en sollicitatietechnieken worden besproken. Hierbij kunt u denken aan ondersteuning en advisering op het gebied van zoeken naar vacatures, het schrijven van sollicitatiebrieven en curriculum vitae en sollicitatiegesprekken voeren.
Met loopbaanbegeleiding werkt u gericht aan een beter carrièreperspectief. U leert wat uw kwaliteiten maar ook wat uw verbeterpunten zijn. U krijgt hulp bij het vinden van een functie die beter aan uw wensen en eisen voldoet.

Afhankelijk van het maatwerk, tijd, budget en arbeidsmarktsituatie zijn er gemiddeld zes bijeenkomsten.

Vertrouwelijk

Er wordt niet inhoudelijk gerapporteerd naar de werkgever tenzij de werknemer hier toestemming voor geeft.

Meer informatie over loopbaanbegeleiding?

Vul dan het contactformulier in of bel naar ProGrow: 06 - 1776 0845.