• LSVB
  • LSVB

Intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering die bedoeld is voor medewerkers, met eenzelfde functie of beroep, maar die geen directe werk- of gezagsrelatie onderhouden. Intervisie is bedoeld voor medewerkers die onder begeleiding meer inhoudelijk en vooral methodisch over het werk willen praten.

Doel intervisie

Het doel van intervisie is het hanteren van werkproblemen en het bevorderen van de kwaliteit van het werk. Het is belangrijk om onderlinge verwachtingen en doelstellingen van de deelnemers voor de start van de intervisie te verhelderen.
De deelnemers van de groep brengen beurtelings actuele ervaringen in, waarbij onderling hulp wordt geboden in het omgaan met een als problematisch ervaren situatie, zodat het eigen functioneren kan verbeteren. De leden van de intervisiegroep selecteren één of meerdere actuele werksituaties die besproken worden in de intervisie. Daarbij is ook aandacht voor het ontwikkelen van aspecten van het persoonlijk functioneren in een gewenste richting. De deelnemers kunnen elkaar bevragen, corrigeren, confronteren, aanvullen, adviseren en ondersteunen. Kortom, zij maken gebruik van elkaars kwaliteiten.

Vragen die medewerkers bezig kunnen houden zijn:
"Hoe ga ik om met familieleden van mijn cliënten?"
"Hoe ga ik om met een onwillige en betweterige collega?"
"Hoe verlaag ik mijn werkdruk?"

ProGrow zorgt voor het begeleiden hierin met het vinden van antwoorden op deze vragen.

Het intervisietraject

Een intervisiegroep bestaat uit gemiddeld acht medewerkers. Er vinden gemiddeld tien bijeenkomsten plaats, waaronder een tussenevaluatie en een eindevaluatie. De bijeenkomsten voor intervisie nemen meestal twee tot drie uur in beslag. De gemiddelde frequentie is een keer in de zes á acht weken.

Het intervisietraject kan zowel zelfstandig als onder begeleiding worden gevolgd. Bij een intervisietraining is het de bedoeling dat begeleiding na een aantal bijeenkomsten overbodig is, zodat de intervisiegroep zelfstandig verder kan gaan en een zelfsturende groep wordt. De groep krijgt vaardigheden aangereikt om de intervisie zelfstandig voort te kunnen zetten.

Vertrouwelijk

In de intervisiegroep moet vertrouwelijkheid worden verzekerd. Wat daar wordt besproken, maar ook hoe de deelnemer binnen de intervisie functioneert, is iets waar niet op teruggekomen zal worden buiten het kader van de intervisie, tenzij de deelnemer daarmee instemt.

Verslag

Van elke bijeenkomst wordt een reflectieverslag gemaakt zodat voor de supervisor duidelijk wordt wat de groep heeft geleerd van de voorgaande bijeenkomst. Indien schrijven niet makkelijk gaat, zal een andere manier moeten worden gevonden om te reflecteren.

Thema's die aan de orde kunnen komen zijn onder andere:
Zelfvertrouwen, stress, assertiviteit, plezier in het werk, werkdruk, omgaan met spanningen, omgaan met irritatie, omgaan met conflicten, lastige situaties in gesprekken, omgaan met burn-out.

Meer informatie over Intervisie?

Vul dan het contactformulier in of bel naar ProGrow: 06 - 1776 0845.

De supervisor weet zich gehouden aan de code van geheimhouding van de Landelijke Vereniging Supervisie en andere Begeleidingsvormen (LVSB).