• LSVB
 • LSVB

Coaching

Coaching is een methodisch onderbouwde begeleidingsvorm om tot verandering te komen. Het biedt structuur en voortgang bij vraagstukken waarin persoonlijke eigenschappen, onderlinge relaties en bedrijfscultuur een rol spelen.
Coaching is geschikt voor mensen die inzicht willen verkrijgen in hun gedrag en handelen en hun communicatieve vaardigheden willen verbeteren om zo gezonder en prettiger en met meer plezier te kunnen werken en leven.

ProGrow biedt verschillende vormen van Coaching aan, te weten:

 • Personal Coaching
 • Team Coaching
 • Coachen op competenties

Voor ProGrow is de basis van Coaching luisteren! En het helder voor ogen krijgen en hebben wat het eindresultaat voor de gecoachte zou moeten zijn. Luisteren in de zin van wat er wordt gezegd, maar ook non-verbale communicatie waarnemen (wat zegt het lichaam, gezichtsuitdrukkingen) maar ook; wat is de diepere betekenis achter de woorden die worden uitgesproken en aanvoelen waar het nu ‘echt' over gaat.

ProGrow helpt om de koers uit te zetten om zelf tot een keuze te komen en de kwaliteiten van de gecoachte verder te ontwikkelen.

Doel Personal Coaching

Personal Coaching wordt ingezet om iets te bereiken of iets te veranderen. Door Personal Coaching wordt men zich bewust van zijn/haar gedrag, vaardigheden en overtuigingen. Er ontstaan in het leven vragen over de balans tussen werk en privé, zingeving, persoonlijke ontwikkeling en rond relaties.

Mogelijke vragen zijn:

 • Hoe ontdek ik mijn kwaliteiten (mijn kracht)?
 • Hoe hanteer ik mijn (te) sterke verantwoordelijkheidsgevoel?
 • Hoe versterk ik mijn persoonlijke effectiviteit en zelfmanagement?
 • Wat zijn mijn valkuilen en gedragspatronen?
 • Hoe kan ik beter communiceren?
 • Hoe kan ik mij assertief opstellen?
 • Waar komt mijn twijfel, faalangst en gebrek aan zelfvertrouwen vandaan?
 • Hoe krijg ik beter inzicht in mijn positie?
 • Hoe ontwikkel ik mijn managementvaardigheden?
 • Hoe ga ik om met veranderingen?
 • Hoe leer ik weloverwogen keuzes te maken?
 • Hoe komt het dat ik het gevoel heb gepasseerd te worden?
 • Hoe kan ik beter omgaan met conflicten?
 • Hoe komt het dat ik moeite heb met kritiek en feedback?
 • Hoe kan ik mijn grenzen stellen?

ProGrow houdt de spiegel voor en laat u meer ontdekken over uzelf. Door ervaringen in een nieuw kader te plaatsen worden frustraties verwerkt en wordt het gevoel van eigenwaarde versterkt.

Doel Team Coaching

Het doel van Team Coaching is om het team met de neuzen (weer) dezelfde kant op te krijgen, zodat de sfeer positief en inspirerend wordt. Voorwaarden volgens ProGrow om aan Team Coaching deel te nemen is dat de kandidaten elkaar respectvol bejegenen, verantwoordelijkheidsbesef tonen en eerlijk en transparant zijn.

Doel coachen op competenties

Coachen op competenties wordt ingezet met als doel om een medewerker in staat te stellen om zijn/haar persoonlijkheid in te zetten. Op deze wijze kan een medewerker voldoen aan de resultaatgebieden die voor de functie gelden. Het doel is een medewerker inzicht te geven in de competenties die voor hem/haar van belang zijn, waar de kracht ligt van de medewerker en waar aandachtspunten liggen. Coachen op competenties is voor medewerkers die verantwoordelijk willen zijn voor hun leerproces.

De volgende vragen (kunnen) aan bod komen:

 • Waar liggen de sterke punten en waar de aandachtspunten?
 • Hoe verhouden de persoonlijke kenmerken, kennis, ervaring en vaardigheden zich tot de competenties?
 • Hoe komen de kwaliteiten tot uitdrukking in de interactie?
 • Wat zijn de drijfveren?
 • Wat zijn de overtuigingen die belemmeringen geven in het functioneren?
 • Wat is er te ontwikkelen?

Het coachingstraject

Het coachingstraject bestaat uit een intakegesprek om de coachvraag te verhelderen, evenals afspraken over het te volgen traject Dan volgen er vijf à tien bijeenkomsten, waaronder een tussenevaluatie en een eindevaluatie, een keer in de twee weken van elk tenminste een uur afhankelijk van de situatie. Het aantal bijeenkomsten is afhankelijk van het te volgen traject. Eventueel worden afspraken gemaakt over een ‘nabijeenkomst(en)', deze kunnen plaatsvinden tot zes maanden na afloop van het coachingstraject.

Verslag

Van elke bijeenkomst wordt een reflectieverslag gemaakt zodat voor de coach duidelijk wordt wat de gecoachte heeft geleerd van de voorgaande bijeenkomst. Indien schrijven niet makkelijk gaat, zal een andere manier moeten worden gevonden om te reflecteren.

Vertrouwelijk

In het coachingstraject wordt vertrouwelijkheid verzekerd. Wat er tijdens het traject wordt besproken, maar ook hoe de gecoachte binnen het traject functioneert, is iets waar niet op teruggekomen zal worden buiten het kader van het coachingstraject om, tenzij de gecoachte daarmee instemt.

Meer informatie over coaching?

Vul dan het contactformulier in of bel naar ProGrow: 06 - 1776 0845. De coach weet zich gehouden aan de code van geheimhouding van de Landelijke Vereniging Supervisie en Coaching (LVSC).